İleri Pnömatik Eğitimi

Amaç:

İçerik

  • Pnömatik ve Elektropnömatik elemanların
  • çalışma prensipleri
  • Pnömatik/Elektropnömatik kumanda
  • teknikleri
  • Pnömatik devre şemalarını okuma
  • Pnömatik ve Elektropnömatik devre
  • uygulamaları
  • Devre şemaları üzerinden arıza bulma
  • Yazılım yardımıyla devre tasarımı
  • Uygulamalarda arıza bulma yöntemleri

Hedef kitle:

Katılımcı sayısı:

Eğitim Süresi:

2 gün