Kaynak Sembolleri Eğitimi

Amaç:

İçerik:

  • Kaynak Nedir/Tanımı
  • Kaynağın Avantaj ve Dezavantajları
  • Kaynak Çeşitleri
  • Kaynaklı Birleştirme Çeşitleri
  • Genel Kaynak Sembolüne Bakış
  • Başlıca Kaynak Yöntem Kodları
  • Temel Kaynak Sembolleri ve Kombinasyonları
  • Yardımcı Kaynak Sembolleri ve Kombinasyonları
  • Kaynak Sembollerinin İmalat Resminde Gösterilmesi Kuralları
  • Kaynak Dikişlerinin Ölçülendirilmesi

Hedef Kitle:

Katılımcı Sayısı:

Eğitim Süresi: