Temel Hidrolik Eğitimi

Amaç:

İçerik:

Temel Fizik Kanunları ve Akışkanlar Mekaniği Hakkında Genel Bilgiler:

  • Hidrolik Sistemlerinin Yapısı ve Çalışma Prensipleri
  • Hidrolik Devre Elemanlarının Yapısı ve Çalışma Prensipleri
  • Basit Devre Şemalarının Anlatılması ve Kurulması
  • Hidrolik Kontrol Sistemlerinin Projelendirilmesi
  • Hidrolik Sistemlerde Muhtemel Arıza Kaynakları ve Arızaların Giderilmesi

Hedef Kitle:

Katılımcı Sayısı:

Eğitim Süresi: