Toplam Verimli Bakım (TPM) ve Problem Çözme Prosesi Eğitimi

Amaç:

İçerik:

 • TPM tanımı, amacı ve yalın üretim ile ilişkisi
 • Makine ekipman kayıplarını oluşturan nedenler
 • TPM'in faydaları
 • TPM'in temel taşları
 • TPM uygulama örnekler
 • PÇP hakkında teorik genel bilgiler
 • PÇP’nin yalın metodları ve araçları
 • PÇP’nin 7 adımını açıklamak
 • A3 Problem Çözme Prosesi formunu tanıtmak
 • PÇP’nin adımlar doğrultusunda uygulanması

Hedef Kitle:

Operatör, Teknisyen / bakımcı, Bakım yöneticisi, Mühendis

  Katılımcı Sayısı:

  Başvuruda değerlendirilecektir.

   Eğitim Süresi:

   1 gün