Liderlik ruhumuzda var.

Premium otomobil segmentinin en çok tercih edilen markası Mercedes-Benz.

*2016 yılı ODD satış verisi ve YNY Associates Incorporation otomotiv markaları Türkiye araştırması verileri baz alınmıştır.