Mercedes me

Sayın Müşterimiz,

T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından alınan karara göre; araçlarda katma değerli hizmet sunumuna imkân sağlayan haberleşme sistemlerinde SİM kart kullanılması halinde; söz konusu SİM kartların, Türkiye’de mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmecilerden temin edilmesi ve ilgili sunucularının (server) mevzuata uygun olarak Türkiye’de bulundurulması şartı getirilmiştir.

Hâlihazırda Mercedes me connect hizmetlerimiz, yurtdışındaki GSM operatörlerinden sağlanan SİM kartın dolaşımda olmasıyla (roaming) sağlanmaktadır. BTK’nın kararı doğrultusunda hizmet sunulabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmakta olup gerekli altyapı sağlanana kadar Mercedes me connect hizmetlerinin sunumu 15.01.2019 tarihi itibariyle sonlandırılacaktır.

Şirketimiz Mercedes-Benz Türk A.Ş., BTK’nın işbu kararı sebebiyle Mercedes me connect hizmetlerini sunamaz hale geldiğinden; hâlihazırda tarafı olduğunuz Mercedes me connect Hizmetlerinin Kullanımına Dair Kullanım Koşulları’nı (“Sözleşme) ve Sözleşme kapsamında sağlanan Mercedes me connect bilgi ve telematik hizmetlerini Madde 8.2 uyarınca işbu Fesih Bildirimi’nin tebliği tarihinden itibaren 30 gün sonra geçerli olacak şekilde sona erdirdiğimizi bildiririz. Kullanıcı hesabınızı ayrıca Mercedes me portal üzerinden giriş yaparak silebilirsiniz.

Mercedes me Adapter hizmetleri, işbu fesih bildiriminden etkilenmemektedir. Bu bağlamda ilgili hizmetlerin aracınız için uygulanabilirliğini Mercedes-Benz yetkili servislerinde kontrol ettirerek talep etmenizi tavsiye ederiz.

Yürürlükteki mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan bu zorunlu ve bağlayıcı uygulama için göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. Bu hizmetin sonlandırılması ve diğer tüm sorularınız için bize Mercedes-Benz İletişim Hattı (444 62 44) aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

Dear Customer,

According to the decision taken by the Information and Communication Technologies Authority (“ICTA”), in the event of the use of a SIM card for the communication systems that enable rendering value-added services in the vehicles, such SIM card must be procured from the mobile operators that have been authorized to perform mobile electronic communications in Turkey, and the relevant servers must be kept and located in Turkey in line with the legislation.

Currently, Mercedes me connect services are provided through roaming activities of a SIM card procured from GSM operators outside Turkey. In order to be able to perform the services in line with the ICTA’s decision, necessary development works are in progress. Accordingly me connect services will be deactivated as of 15.01.2019 until the necessary infrastructure will be ready. We are working to complete the related infrastructure works as soon as possible.

Since our company Mercedes-Benz Türk A.Ş. become unable to perform Mercedes me connect services due to ICTA’s decision, we kindly inform you that we terminate Terms of Use for the Mercedes me connect (“Agreement”) and Mercedes me connect information and telematics services performed within the scope of the Agreement as per Article 8.2. The termination will be effective 30 days after you receive this termination notice. If you prefer, you can delete your user account by accessing Mercedes me portal.
Mercedes me Adapter services are not affected by this termination notice. In this context, we recommend that you request the applicability of services for your vehicle by checking them at Mercedes-Benz Authorized Service Centers.

We thank you for your understanding with respect to this obligatory and mandatory action we needed to take due to the change in the legislation in force. You can reach us through Mercedes-Benz Call Center (444 62 44), if you have any queries including deactivation of the services.

Sincerely yours,

Mercedes-Benz Türk A.Ş.