Ürünlerimiz Mercedes-Benz Kasko
Teminatlar Kasko (Çarpışma, cisme çarpma, kötü niyet, yanma, çalınma)

Ferdi kaza (Sürücü ve yolcuların ölüm, sürekli sakatlık halleri ve tedavi masrafları)

Asistans (Yardım hizmeti)

Hukuksal koruma(Harcamalar, vekalet ücreti, dava ücreti, masraflar)

İhtiyari mali mesuliyet (Trafik sigortası limitleri üzerinde kalan kısım)
Ek Teminatlar Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terörist eylemler

Deprem ve yanardağ püskürmesi

Sel ve su baskını

Sigara benzeri maddelerin teması

Yetkili olmayan çekme ve çekilme

Yeni değer1

Anahtarla çalınma2

Kıymet kazanma

Kullanım ve gelir kaybı3

Hasarsızlık koruma4

Anahtar kaybı

Özel eşya2

Yurtdışı teminatı


Hususi Kullanım Tarzında:

+ Hasarsızlık koruma

++ Anahtar kaybı ve özel eşya

+++ Tedavi masrafları


Diğer Kullanım Tarzında:

+ Kullanım ve gelir kaybı

++ Anahtar kaybı

+++ Tedavi masrafları

1- Binek, kamyonet ve minibüs kullanım tarzı için geçerlidir.
2- Binek ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.
3- Ticari araçlar için geçerlidir.
4- Hususi araçlar için geçerlidir.