WLTP & RDE I Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar

WLTP ve RDE – yeni test süreçleri.

Kısaca WLTP olarak adlandırılan "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (Dünya Çapında Harmonize Hafif Ticari Araçlar Test Prosedürü), tüketim ve emisyon değerlerinin tespit edilmesi ile ilgili NEFZ sürecinin yerine geçer. 1992 yılından beri Avrupa'da uygulanan "Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü" (NEFZ) ilk olarak teorik ölçme sürüşü olarak geliştirilmiştir. Ancak, modern bir sertifikalandırma sürecinin mümkün olduğunca gerçekçi değerler sunması gerekir. NEFZ süreci artık bu talebi karşılamamaktadır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonunun (UNECE) bir girişimi ile WLTP süreci geliştirilmiştir. Yeni WLTP döngüsü Asya, Avrupa ve ABD'deki rotalardan deneysel olarak elde edilen gerçek sürüş verilerine dayanmaktadır ve bundan dolayı daha gerçekçi veriler sunar.

Ayrıca yeni sertifikalandırma sürecinde zararlı madde emisyonları yoldaki gerçek araç işletimi koşullarında ölçülür: En yeni Euro 6c, Euro 6d-TEMP ve Euro 6d emisyon standartlarında laboratuvardaki WLTP sertifikalandırması yolda ölçülen zararlı madde emisyonları ile tamamlanır. Kısaca RDE olarak adlandırılan "Real Driving Emissions"ın (gerçek sürüş emisyonları) tespit edilmesiyle azot oksit için zararlı madde sınır değerlerine ve partikül sayısına sadece laboratuvar ortamında değil aynı zamanda gerçek trafikte de uyulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Daha şeffaf ve yoldaki tüketime daha yakın.

WLTP süreci, kontrol standında tespit edilen değerler ve gerçek tüketim değerleri arasındaki farkı son derece azaltır. Bu, bugünkü sürüş profillerini daha iyi yansıtan yeni sürüş döngüsü sayesinde elde edilir. Ayrıca tüketim değerleri her bir araç için özel olarak belirlenmelidir. Bu, şu anlama gelir: Sertifikalandırma değerlerinin tespitinde kütle, hava ve yuvarlanma direnci ve ayrıca özel donanımlar dikkate alınır. Buna bir de azot oksit sınır değerlerine ve partikül sayısına sadece laboratuvar ortamında değil aynı zamanda gerçek trafikte de uyulmasını sağlayan ve kısaca RDE olarak adlandırılan "Real Driving Emissions" (gerçek sürüş emisyonları) eklenir.

Ancak WLTP süreci de "bireysel" tüketim değerleri sunamamaktadır. Her bir sürücünün kişisel tüketimini yansıtamayan standartlaştırılmış bir test döngüsü olarak kalacaktır. Bir aracın yoldaki gerçek tüketimi ağırlıklı olarak bireysel sürüş tutumuna, güzergah profiline, trafik yoğunluğuna, araç yüküne ve sıcaklık gibi dış etkenlere bağlıdır. Bu, standartlaştırılmış bir test sürecinde bire bir canlandırılamamaktadır.

WLTP & RDE'ye genel bakış.

Emisyon türleri

Daha iyi bir hava kalitesi için daha düşük zararlı madde emisyonları.

WLTP

Tüketimi ve emisyonları daha gerçekçi bir şekilde tespit edin: Yeni WLTP süreci.

 

RDE

Yolda ölçülen partikül ve karbon emisyonları: Real Driving Emissions (RDE).

Sürüş tutumu

Akıllı sürüş yapın, yakıt tasarrufu elde edin. Sürüş tutumu sayesinde verimlilik optimizasyonu.