Emisyon türleri I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz içten yanmalı motorlar emisyon türleri

Daha iyi bir hava kalitesi için daha az zararlı madde emisyonları.

2 emisyon türü: CO2 emisyonu ve zararlı maddeler.

İçten yanmalı motorlar genel olarak 2 emisyon türüne neden olur: birincisi CO2 emisyonu ve ikincisi azot oksit veya partikül gibi zararlı madde emisyonları. Atmosferdeki giderek artan CO2 oranı küresel ısınmanın sebebi olarak gösteriliyor. Bir aracın CO2 emisyonları yakılan yakıtın miktarı ile doğru orantılıdır.

Özellikle de şehirlerde olmak üzere hava kalitesini iyileştirmek için Euro-6 emisyon standardının farklı kademelerinde sıkı zararlı madde sınır değerlerine uyulmalıdır. Burada özellikle azot oksitler (NOx) ve ince toz ön plandadır. Azot oksit, azot ile oksijen reaksiyona girdiğinde oluşur. Çok sayıda oksidasyon kademesi ve azot-oksijen bağlantısı nedeniyle azot oksitler NOx olarak kısaltılır. Partikül için sınır değerleri tanımlanırken özellikle insan mukozasının filtre mekanizmalarından engelsiz bir şekilde geçebilen ince toz rol almaktadır. Euro 6 emisyon standardının farklı kademelerine göre araçların sertifikalandırılmasında zararlı madde sınır değerlerine uymayı gerektiren diğer kimyasal bağlantılar arasında örneğin karbonmonoksit (CO) ve hidrokarbonlar (HC) yer alır.