WLTP I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Tüketim ve emisyonun daha gerçekçi tespit edilmesi.

Yeni WLTP süreci.

Kısaca WLTP olarak adlandırılan "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (Dünya Çapında Harmonize Hafif Ticari Araçlar Test Prosedürü), tüketim ve emisyon değerlerinin tespit edilmesi ile ilgili NEFZ sürecinin yerine geçer. 1992 yılından beri Avrupa'da uygulanan "Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü" (NEFZ) ilk olarak teorik ölçme sürüşü olarak geliştirilmiştir. Ancak modern bir sertifikalandırma süreci farklı araç tiplerini karşılaştırabileceğiniz mümkün olduğunca gerçek değerler sunmalıdır. NEFZ süreci artık bu talebi karşılamamaktadır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonunun (UNECE) bir girişimi ile WLTP süreci geliştirilmiştir. Yeni WLTP döngüsü Asya, Avrupa ve ABD'deki rotalardan deneysel olarak elde edilen gerçek sürüş verilerine dayanmaktadır ve bundan dolayı daha gerçekçi veriler sunar.

VO 2017/1151/EU madde 15 paragraf 2 ve 3 uyarınca şu yürürlük tarihleri geçerlidir:

  • 01.09.2017: M1 ve M2 sınıfı araçlarda yeni araç tipleri
  • 01.09.2018: M1 ve M2 sınıfı araçlarda yeni araçlar
  • 01.09.2018: N1 sınıfı II. ve III. grup ve N2 sınıfı araçlarda yeni araç tipleri
  • 01.09.2019: N1 sınıfı II. ve III. grup ve N2 sınıfı araçlarda yeni araçlar

Yeni bir sürüş döngüsü ve her araç için özel değerler.

WLTP ve NEFZ karşılaştırması.

WLTP sertifikalandırmasında özellikle de test döngüsü ve olası her araç konfigürasyonu için özel tüketim değerlerini sunma talimatı yenidir.

İki test döngüsü karşılaştırıldığında WLTP sürecinin NEFZ döngüsüne göre daha gerçekçi ve zorlu olduğu göze çarpar: 20 dakika yerine 30 dakika sürer, daha sık hızlanmalar olur ve aracın hareketsiz durduğu zaman son derece kısaltılır. Azami hız da 131 km/saat ile NEFZ döngüsündeki azami hızın yaklaşık 10 km/saat üzerindedir.

Buna bir de WLTP sürecindeki tüketim ve emisyon değerlerinin araca özgü bir şekilde tespit edilmesi eklenir, çünkü aracın kütlesi ve ayrıca hava ve yuvarlanma direnci araç donanımına göre değişebilir. Opsiyon olarak sunulan donanımlar da dikkate alınır. Örneğin özel donanım olarak aerodinamik olarak uygun bir tekerlek seçtiğinizde bu seçiminiz tüketim değerlerini pozitif yönde etkileyebilir.

Yoldaki tüketime daha yakın.

WLTP'nin avantajları.

WLTP sürecine göre tespit edilen değerler, yoldaki gerçek tüketim değerlerinize NEFZ sürecine göre tespit edilen değerlerden daha yakın olacaktır. Bu, bugünkü sürüş profillerini daha iyi yansıtan yeni sürüş döngüsü sayesinde elde edilir. Ayrıca tüketim değerleri her bir araç için özel olarak belirlenmelidir. Bu, şu anlama gelir: Sertifikalandırma değerlerinin tespitinde kütle, hava ve yuvarlanma direnci ve ayrıca özel donanımlar dikkate alınır.

Ancak WLTP süreci de "bireysel" tüketim değerleri sunamamaktadır. Her bir sürücünün kişisel tüketimini yansıtamayan standartlaştırılmış bir test döngüsü olarak kalacaktır. Bir aracın yoldaki gerçek tüketimi ağırlıklı olarak bireysel sürüş tutumuna, güzergah profiline, trafik yoğunluğuna, araç yüküne ve sıcaklık gibi dış etkenlere bağlıdır. Bu, standartlaştırılmış bir test sürecinde bire bir canlandırılamamaktadır.