Teknik Resim Eğitimi

Amaç:

Katılımcılara, teknik resimleri okuma ve teknik resimde istenilen şekle uygun işi üretecek düzeyde bilgi ve beceriyi kazandırmak.

  İçerik:

  • Teknik Resim Hakkında Temel Bilgiler
  • İz Düşümler
  • Görünüş Çıkarma
  • “ISO E” ve “ISO A” Göre Görünüşlerin
  • Çizilmesi ve Örnek Uygulamalar
  • Kesit Alma ve Yöntemleri
  • Temel Kesit Elemanları
  • Ölçülendirme Yöntemleri ve Ölçü İşaretleri
  • Ölçek ve Ölçeklendirme
  • Perspektif ve Yapım Resmi
  • Resim Okuma

  Hedef Kitle:

  Operatör, Teknisyen/Bakımcı, Bakım Yöneticisi, Mühendis

   Katılımcı Sayısı:

   Eğitim Süresi:

   3 gün