Toz Boya Eğitimi

Amaç:

İçerik:

  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Toz Boya Hammadde İçeriği
  • Toz Boya Üretim Prosesi
  • Toz Boya Çeşitleri
  • Toz Boya Ekipmanları, Kabinleri ve Tabancalar
  • Toz Boya Uygulama Metotları
  • Toz Boya Uygulamada Etkin Faktörler
  • Toz Boya Hata Tipleri, Oluşma Sebepleri ve Giderme Yöntemleri

Hedef Kitle:

Katılımcı Sayısı:

Eğitim Süresi: