İletişim

Üstyapı Ürün Yönetimi:
Zafer SAĞLAM
Tel: 0 212 867 34 31
e-mail: zafer.saglam@daimler.com