İş Uygulamaları Ofisi (BPO)

Merkezi Stuttgart’ta bulunan İş Uygulamaları Ofisi 2003 yılında Daimler AG Üst Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından kurulmuştur.

Önemli etkiye sahip kural ihlalleri ile ilgili olarak veya Daimler Grup şirketlerine önemli derecede zarar verebilecek muhtemel olan hususlarda belirli bir bilgiye sahip olmanız durumunda BPO (İş uygulamaları sistemi) ile bildirimde bulunabilirsiniz.

BPO bu bilgiyi alır, gözden geçirir ve gerekli bulunması durumunda inceleme yapar.
Yasaların ve şirket içi kuralların ağır ihlaline ilişkin bildirimler, çalışanlar veya iş ortakları tarafından isteğe bağlı olarak isim belirtmeksizin bildirilebilir.

Tüm vakalarda gizlilik prensibi esastır.

Ağır ihlaller özellikle şunlardır;

  • Yolsuzluk, rekabet hukuku ve para aklama suçları
  • Önemli çapta ve değerde hırsızlık, suiistimal ve zimmetine para geçirme suçları
  • Bedensel ve psikolojik sağlığın, özel yaşamın ve bilgilerin gizliliğinin ağır şekilde ihlali
  • Önemli bir etkiye sahip faturalama ve muhasebe ihlalleri
  • Kuruluş için potansiyel olarak büyük (100.000 Euro’dan fazla) bir zarara sebep olabilecek usulsüzlükler
  • Kuruluşun itibarına ağır şekilde zarar verebilecek muhtemel usulsüzlükler
  • 3. ve daha yüksek düzeydeki yöneticiler ve kurul üyelerinin (örneğin yönetim kurulu üyelerinin, şirket müdürlerinin) ihlalleri

İş Uygulamaları Ofisi (BPO) Merkezlerine aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz: