RDE I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz RDE

Yolda ölçülen partikül ve karbon emisyonları.

Real Driving Emissions (RDE).

Yeni sertifikalandırma sürecinde zararlı madde emisyonları yoldaki gerçek araç işletimi koşullarında ölçülür: En yeni Euro 6c, Euro 6d-TEMP ve Euro 6d emisyon standartlarında laboratuvardaki WLTP sertifikalandırması yolda ölçülen zararlı madde emisyonları ile tamamlanır. Kısaca RDE olarak adlandırılan "Real Driving Emissions"ın (gerçek sürüş emisyonları) tespit edilmesiyle azot oksit için zararlı madde sınır değerlerine ve partikül sayısına sadece laboratuvar ortamında değil aynı zamanda gerçek trafikte de uyulmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun için araca PEMS cihazları (taşınabilir emisyon ölçüm cihazları) takılır ve böylelikle sürüş sırasındaki emisyonlardaki zararlı madde oranı ölçülür.

Uygunluk faktörü (Conformity Factor, CF), trafikte ölçülen değerlerin Euro 6 laboratuvar değerleri ile karşılaştırıldığında ne kadar yüksek olabileceğini belirtir. Bir geçiş sürecinden sonra azot oksit ve partikül sayısı değerleri, Euro 6d emisyon standardında laboratuvarda öngörülen değerlerden % 50 daha yüksek olabilir. Bu oran artışı RDE testlerindeki taşınabilir ölçüm cihazının ölçme toleransını yansıtır ve yıllık kontrollerde ve gereken durumlarda azaltılmalıdır.